– Ngoài những mẫu bao đũa in tên, logo, đơn vị còn có thêm sản phẩm bao đũa tiêu chuẩn, in sẵn phù hợp cho khách hàng sử dụng số lượng ít.