Đơn vị chuyên sản xuất cung cấp bao tămin bao tăm theo mẫu cho nhà hàng, tiệc cưới, khách sạn.

— Tăm là sản phẩm phục vụ khách hàng sau mỗi bữa ăn, vừa là quảng cáo thương hiệu với chiếc vỏ bao tăm in, hình ảnh nhà hàng, giúp nhà hàng bạn ghi điểm với khách hàng về độ sạch sẽ vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như góp phần sang trọng.

— Dưới đây là một số mẫu hình ảnh sản phẩm in thương hiệu nhà hàng trên vỏ bao tăm của chúng tôi đang sản xuất.

Hình 1- sản phẩm in thương hiệu nhà hàng trên vỏ bao tăm

Hình 2- sản phẩm in thương hiệu nhà hàng trên vỏ bao tăm

Hình 3- sản phẩm in thương hiệu nhà hàng trên vỏ bao tăm